இக்கல்லூரியில்(2020-2021)-ஆம் கல்வியாண்டிற்கான இளநிலை முதலாம் ஆண்டு மாணவிகளுக்கான சேர்க்கை கலந்தாய்வு வரும் 28.08.2020 முதல் 04.09.2020 வரை நடைபெற உள்ளது .மேலும் தகவல் அறிய,

editor/image/WhatsApp Image 2020-08-25 at 7_35_28 PM(1).jpeg

 "Aaj Ka Vakya" in Indian Languages --->"EK Bharat Shreshtha Bharat"--->Sentence Of The Day-->Link https://mhrd.gov.in/

SWAYAM Portal

Link www.swayam.gov.in ..UGC VIDEO GALLERY LINK http://ugcmoocs.inflibnet.ac.in/ugcmoocs/video_gallery.php  ... UGC INFLIBNET LINK  http://ugcmoocs.inflibnet.ac.in/

Stay Home Stay Safe...Download Aarogya setu app now  www.mygov.in/aarogya-setu-app/ to fight Covid-19

ADMISSION 2020: Applications For I year (UG COURSES)--> Apply Online --> Registration Links-->LINK1-->http://tngasa.in/ LINK2--> http://tndceonline.org/

 INSTRUCTIONS TO APPLY ONLINE: WATCH -->VIDEO-->https://youtu.be/LeNChPYlQzM

Librarian


S.No Faculty Designation Qualificaion
1 Mrs K.ANURADHA College Librarian BSc.,MLIS.,M.Phil., UGC-NET.,PGDCA.,

The Collection

The Library serves as the pacemaker of academic activities in the institution The General Library along with seventeen department Libraries serves all the stakeholders of the institution in the best possible way to read, upgrade and entertain themselves Since its Inception in 1971 the Library mainly comprises of Books of various categories along with Journals, Magazines and other E-Resources.


Conventional Resources

Books - Text Books are still the major source of learning along with Reference and general Books. The collection sizes up to 31609 as of now.
Textbooks – 22022
Reference books – 5728
General & Subject oriented Books – 3860.
Journals -At least one journal for one major, nearly 27 National and International Journals are subscribed depending on the fund availability. Magazines & Newspapers – Two English dailies and Three Tamil are made available along with a number of magazines in both the languages


E-Resources

The NLIST consortium is subscribed to utilize the 600+ E-Journals and 97000+ E-Books provided by the INFLIBNET at a nominal price for Government college.


Rules & Regulations

  • As per norms the DCE rules are followed for the smooth functioning of the Library.
  • • The Students are free to visit the library from 9.00Am to 4.00Pm.
  • • Student will be issued only one book at a time for a period of one week
  • • Staff can have three books for a period of one month.
  • • Students and Staff are insisted to handle the books carefully.
  • • Folding, tearing the pages and underlining the words are strictly prohibited.

Automation-

The General Library is automated with “Microspark” Library software to ease the day to day clerical works. The students and staff visit registering and Book issue is being automated and the whole process is going to be completed soon.


Other Facilites –

The General Library has Internet connectivity to help the students and staff to browse and access online Resources. Reprography facility is available in the campus at a nominal cost for the welfare of the students


Librarian Day Function –

The Librarian Day function was scheduled to be celebrated on 10 August 2018 [August 12 Sunday] but due to circumstances it was celebrated on 03 October 2018 with the District Collector Dr K.S.Palanisamy IAS as the chief Guest who distributed the prizes for the various competitions held for the occasion of Librarian Day. He insisted the requirement of Reading habit among the students and explained the different methods for the preparation of service Examinations.


ONLINE LIBRARY- LINKS

NEWS PAPERS              Indian Express        The Hindu      Economic Times      Times of India

DICTIONARIES              Dictionary       Who’s Who,           dictionaries of biography

ENCYCLOPEDIAS         General / Subject Encyclopedias         Webopedia         Wikipedia

E-BOOKS                     BookBoon       Books page    e-booksun     Free e-books    Gutenberg

E-JOURNALS               DOAJ        Open J-Gate       ChemSpider      NISCAIR      Copernicus

ONLINE LEARNING      KHAN Academy      VIRTUAL LIBRARY        NPTEL    OAISTER
UPCOMING EVENTS

 The National Constitution Day, the  National Service Scheme organized an Awareness Programme on, "Read the Preamble of the Constitution" on  26.11.2020
 
Kabasura kudineer distribution from 16.12.2020 to 30.12.2020
 
 Sugar Awareness Week 11.11.2020-16.11.2020

 

Intra collegiate essay writing and drawing COMPETITIONS organized on 7.112020. 


Infants protection day on 7.11.2020.
 

Model Exam for I UG & I PG Commences on 04.01.2021

Even Semester- College Re-opens on 2.1.2021 

Semester Examination Commences on 23.12.2020 for II nd PG & UG (II nd & III rdYear)

Model Exam for II and III UG and II PG Commences on 23rd November 2020 

 

ONLINE Classes Starts from 3.7.2020

 
PG  ADMISSION (2020-2021) DATES : 27.10.2020 TO 28.10.2020 
 
27.10.2020  @ 9.30 am 
ADMISSION FOR TAMIL, ENGLISH, ECONOMICS, HISTORY ( SPECIAL QUOTA ,GENERAL AND OTHER RESERVED CATEGORIES)
ADMISSION FOR MATHS, CHEMISTRY, ZOOLOGY, COMPUTER SCIENCE,COMMERCE ( SPECIAL  QUOTA)
 
28.10.2020  @ 9.30 am 
ADMISSION FOR MATHS, CHEMISTRY, ZOOLOGY, COMPUTER SCIENCE,COMMERCE ( GENERAL AND OTHER RESERVED CATEGORIES)
 
 
 
இக்கல்லூரியில்(2020-2021)ஆம் கல்வியாண்டிற்கான இளநிலை முதலாம் ஆண்டு   மாணவிகளுக்கான சேர்க்கை கலந்தாய்வு வரும் 28.08.2020 முதல் 04.09.2020 வரை நடைபெற   உள்ளது .மேலும் தகவல் அறிய,  editor/image/WhatsApp Image 2020-08-25 at 7_35_28 PM(1).jpeg

 

 
Important news FOR I Year ADMISSION (FRESHERS)! HURRY ! HURRY!

ADMISSION 2020 ->Apply Online-->Registration Links->Link1-->http://tngasa.in/ Link2--> http://tndceonline.org/

Registration Dates: 20.07.2020 (6 PM onwards) Till 31.07.2020

Certificate Uploading Dates: 25.07.2020 to 05.08.2020

Department of Food Science and Nutrition(E_Quiz on World Breastfeeding Week 2020)

Registration Link(Avaliable Dates: 28.7.2020 to 07.8.2020): 

https://forms.gle/GaeoL1Dyah1RdUH1A

PG and Research Department of History (National Level Webinar)

Date :30thJULY 2020  Time:10.30 AM-11:30 AM 

Registration Link:https://forms.gle/F3BTtcZfoAjUtWrU9

Department of Botany(E_Quiz on Horticulture)

Registration Link(Avaliable Dates: 20.7.2020 to 22.7.2020):  

https://forms.gle/Cv6ywA8Crxbtvdtq8

Department of Botany(E_Quiz on Medicinal Plants)

Registration Link(Avaliable Dates: 10.7.2020 to 20.7.2020): 

https://forms.gle/1p5mzPHExB2X72Zg8

PG & Research Department of History(E_Quiz on Contemporary History of India)

Registration Link(Avaliable Dates: 06.7.2020 to 07.7.2020):

https://forms.gle/CSPrZgwh4FDbXKnU8

PG & Research Department of Economics(E_Quiz on Nature of Indian Economy)

Registration Link(Avaliable Dates: 04.7.2020 to 09.7.2020):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9dSA6VnfOnODe46Fm2VRkjHeqxFxtnJsgNHZWpPcF5zOl6Q/viewform?usp=sf_link 

Department of Electronics - Two Days -National Level Webinar on Open Resource Tools for Digital Teaching

Date:04.7.2020 & 05.7.2020 Time: 4:00PM to 5:30PM

Registration Link:https://forms.gle/CSPrZgwh4FDbXKnU8

Department of Microbiology(E-Quiz on National Doctors)

Registration Link(Avaliable Dates: 30.6.2020 to 02.7.2020):https://forms.gle/9AvVoGbyMNF2kkBYA

Ek BharathShreshtha Bharat-

The Statue Of Unity-Iron Man of India Sardar Patel:http://www.lrggac.in/gallery.php

PG and Research Department of Zoology(E_Quiz)

Registration Link(Avaliable Dates: 26.6.2020 to 29.6.2020):https://forms.gle/jUbabRabAiZQugo36

இலக்கண இலக்கியத் திறனறிவுத் தேர்வு (E_Quiz By Tamil Department) 

Registration Link(Avaliable Dates: 24.6.2020 to 26.6.2020):https://forms.gle/A6U3UEgSgjhuBvbk6 

PG and Research Department of History (Webinar)

Date :26thJUNE 2020  Time:11.00 AM-12:00 PM 

Registration Link:https://forms.gle/gZn6P3uGocfT7yVG6

PG and Research Department of Mathematics (Webinar)

Topic: Various Job Opportunities In The Current Scenario  

Date :26thJUNE 2020  Time:11.00 A.M

Online Courses/Webinars/FDP/E-quiz /Workshops/ Conference Attended Details docs.google.com/spreadsheets/d/1LNkcDkK2iWk2hQJR6RZGbIu9uEai3vzIobOupAtsvMM/edit

Ek Bharat Shrestha Bharat(EBSB) Club-RUSA(E_Quiz) on Jammu & Kashmir-The Crown of India

Registration Link(Avaliable Dates: 15.6.2020 to 21.6.2020):https://forms.gle/A6U3UEgSgjhuBvbk6 

Swachh Bharat Unit of LRG organizes Webinar on "Live along with Nature-The need of the Time" 

Date:16.06.2020;Time:3.00PM 

Registration Link: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjyLfLharBqg6oUNMFhiQ64_XCQc_czxBQsYSXdMQniRojxg/viewform 

PG and Research Department of Zoology(E_Quiz onWorld Blood Donor Day)-June14

Department of Electronics Conduting National Level Webinar on " Wireless Technology  What Why & Where"

Date: June 13,2020 ;Time: 4:00 - 5:00 PM

Registration Link: https://forms.gle/BkmT4pDPyh65oXcL9

Follow this Link to join  the WhatsApp Group: 

https://chat.whatsapp.com/CyGZXINmfSHA3vXTcpPDai

Brochurehttp://www.lrggac.in/gallery.php

Department of Commmerce CA conducting National Webinar on Entrepreneurship 

Date:12.06.2020 Time: 5:00-6:00 PM

Registration Link :https://forms.gle/PVPtX6pKFNDYqS4R6

Brochurehttp://www.lrggac.in/gallery.php

Department of CENTRAL LIBRARY Conducting State Level Webinar on "Effective Utilization of Open Access Resources and Research Metrics - An Insight" 

Date: June 9,2020 ;

Registration Link: https://forms.gle/ghPJ8Jt2cbHDjmj79

Brochure: http://www.lrggac.in/gallery.php 

Department of Computer Science Conduting National  Webinar on " Recent Trends and Job Opportunities in IT Industry"

Date: June 5,2020 : Time: 5:00-6:00PM

Registration Link: https://forms.gle/FDbTfacdtoM5BiYS6

Brochure: http://www.lrggac.in/gallery.php 

Department of Commmerce conducting National Webinar on Impact of COVID-19 on Indian Stock Market 

Date: 04.06.2020  Time: 4:30-5:30 PM

Registration Link :  https://forms.gle/Dkjh1nmMGQhRzWAC6

Brochurehttp://www.lrggac.in/gallery.php 

Department of Physics(International Webinar)

Registration Link:https://forms.gle/L5owuaQ9ZvmrvHSbA

PG and Research Department of Mathematics(E_Quiz)

Registration Link(Avaliable Dates: 01.6.2020 to 03.6.2020):https://forms.gle/b7L54FpQDHy6Za2b8

PG and Research Department of Computer Science(E_Quiz)

Registration Link(Avaliable Dates: 01.6.2020 to 04.6.2020):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh06W-gZwzE2g_G3jXhOueNvsycKw4eyU2EPkK3ZLvMeKVvg/viewform?vc=0&c=0&w=1

PG and Research Department of Commerce(E_Quiz)

Registration Link(29.5.2020):https://timify.me/form/wHKkmk1WqYPlELdR

11.05.2020 UGC Public Notice

 http://www.lrggac.in/gallery.php

Department of Electronics(E_Quiz) 

Registration Link(Avaliable Dates: 29.05.2020 to 10.6.2020): https://forms.gle/o9tRordmPobrdutd8


Co-Curricular Activities