இக்கல்லூரியில்(2020-2021)-ஆம் கல்வியாண்டிற்கான இளநிலை முதலாம் ஆண்டு மாணவிகளுக்கான சேர்க்கை கலந்தாய்வு வரும் 28.08.2020 முதல் 04.09.2020 வரை நடைபெற உள்ளது .மேலும் தகவல் அறிய,

editor/image/WhatsApp Image 2020-08-25 at 7_35_28 PM(1).jpeg

 "Aaj Ka Vakya" in Indian Languages --->"EK Bharat Shreshtha Bharat"--->Sentence Of The Day-->Link https://mhrd.gov.in/

SWAYAM Portal

Link www.swayam.gov.in ..UGC VIDEO GALLERY LINK http://ugcmoocs.inflibnet.ac.in/ugcmoocs/video_gallery.php  ... UGC INFLIBNET LINK  http://ugcmoocs.inflibnet.ac.in/

Stay Home Stay Safe...Download Aarogya setu app now  www.mygov.in/aarogya-setu-app/ to fight Covid-19

ADMISSION 2020: Applications For I year (UG COURSES)--> Apply Online --> Registration Links-->LINK1-->http://tngasa.in/ LINK2--> http://tndceonline.org/

 INSTRUCTIONS TO APPLY ONLINE: WATCH -->VIDEO-->https://youtu.be/LeNChPYlQzM

Courses Offered


Under Graduate Courses

 • B.A. Tamil
 • B.A. English
 • B.A. History (TM & EM)
 • B.A. Economics(TM & EM)
 • B.Sc. Mathematics(TM & EM)
 • B.Sc. Physics ( EM)
 • B.Sc. Physics with Computer Applications (EM)
 • B.Sc. Chemistry(TM & EM)
 • B.Sc. Zoology(TM & EM)
 • B.Sc. Botany (TM & EM)
 • B.Sc. Microbiology (EM)
 • B.Sc. Food Science & Nutrition (EM)
 • B.Sc. Electronics ( EM)
 • B.Sc.Computer science (I & II Shift)
 • B.Com. (I & II Shift)
 • B.Com. Computer Applications ( I & II Shift)
 • BBA ( II Shift)

Post Graduate Courses

 • M.A. Tamil
 • M.A. English
 • M.A. History
 • M.A. Economics
 • M.Sc. Mathematics
 • M.Sc. Chemistry
 • M.Sc. Zoology
 • M.Sc. Computer Science
 • M.Com

Research Courses

 • M.Phil & Ph.D. in English Literature (FT/PT)
 • M.Phil & Ph.D. in Commerce(FT/PT)
 • M.Phil & Ph.D. in Economics (FT/PT)
 • M.Phil & Ph.D. in Mathematics (PT)
 • M.Phil & Ph.D. in Physics (PT)
 • M.Phil & Ph.D. in Chemistry (FT/PT)
 • M.Phil & Ph.D. in Zoology(FT/PT)
 • M.Phil & Ph.D. in Computer Science (PT)